Disclaimer!

Conținutul acestor lucrări și al altor programe de formare EQUILIBRIUM sunt numai în scopuri educaționale și nu vor fi considerate ca fiind  furnizare de consultanță de specialitate sau servicii medicale, de sănătate, psihologice ori profesionale sau orice alt serviciu profesional personal. Pentru astfel de servicii adresați-vă specialiștilor din domeniu. Lecțiile self-training OHT sunt construite să furnizeze teme și subiecte utile în formarea individuală.

Nivelul de succes al unei persoane care se instruiește în sistemul self-training OHT va fi determinat în mod exclusiv de eforturile, abilitățile și resursele personale ale acesteia.

EQUILIBRIUM nu acordă nici o garanție cu privire la exactitatea, fiabilitatea, suficiența sau caracterul complet al materialului de instruire și în mod expres se abține de la orice garanție implicită sau de vandabilitate ori adecvare pentru un anumit scop. Acuratețea, caracterul complet al informațiilor furnizate și opiniile prezentate nu reprezintă garanții pentru obținerea oricărui rezultat anume iar sfaturile și strategiile conținute pot să nu fie potrivite pentru fiecare persoană.

Utilizatorul acestui self-training este de acord că EQUILIBRIUM nu va fi trasă la răspundere pentru daune accidentale, speciale sau consecvente bazate pe folosirea informațiilor din prezentul material de instruire.

De asemenea, utilizatorul, este de acord că EQUILIBRIUM nu este răspunzător pentru nici o pierdere directă sau indirectă a profitului sau a altor daune comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la daune speciale, incidentale, punitive, consecvente sau alte daune.

În ceea ce privește implementarea sau utilizarea oricărei părți din materialul de instruire utilizatorul este de acord să facă acest lucru conform propriei decizii și pe propriul risc, cu respectarea legilor și să nu încerce să facă EQUILIBRIUM răspunzător pentru pierderi, reclamații, daune, costuri sau alte cheltuieli care apar în legătură cu utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi materialele sau noile cunoștințe.


© 2019 eQuilibrium-learning. All rights reserved.

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment
 

Search Courses

More Courses by Admin
    © All rights reserved | Privacy Policy | Terms and Conditions