• No products in the cart.

1.1 Codul Agentiei ne implică pe toti

Codul de etică și conduită în afaceri THE Q AGENCY promovează integritatea și transparenta în activitatea pe care o desfășurăm în cadrul Agentiei și în relatiile cu ceilalti din afara ei.

Codul nostru se aplică tuturor angajaţilor Agenției  (permanenţi, ocazionali, temporari, contractuali, cu normă întreagă sau parţială de lucru), consultanţilor, personalului închiriat, membrilor conducerii şi membrilor Consiliului Strategic al Fondatorilor (chiar dacă nu sunt în funcții de execuție).

În acest Cod când folosim expresiile ”oamenii noștri” sau ”noi” facem referire la toți cei care lucrăm în THE Q AGENCY.

Deoarece Codul este destinat să fie citit de către fiecare membru al Agenției în particular o parte dintre mesajele pe care le transmitem prin acest document ți se vor adresa ție și de aceea vom folosi persoana a- I -a singular, astfel încât să poți înțelege mai ușor.

Este bine să cunoști că una din condiţiile necesare asocierii în orice formă cu THE Q AGENCY este înţelegerea şi respectarea acestui Cod, a politicilor şi procedurilor sale fundamentale.

El se constituie în anexa la contractul pe care îl vei încheia cu THE Q AGENCY sau cu oricare din companiile grupului.

De asemenea aplicarea și respectarea prevederilor Codului reprezintă un foarte important criteriu în Agenție pentru promovarea în funcții superioare de conducere atunci când vorbim despre carieră. Ponderea respectării Codului în decizia de promovare care te face eligibil pentru ocuparea și menținerea pe un post de conducere este de 50% etică și conduită în afaceri și 50% performanțele personale.

La fiecare sfârșit de an vom face împreună un proces de evaluare și certificare pentru a ne asigura că acest Cod este înțeles și aplicat corect în activitatea zilnică pe care o desfășurăm fiecare dintre noi în cadrul Agenției.

Obținerea unor punctaje necorespunzătoare pe criteriul de etică și conduită în afaceri poate duce până la rezilierea contractului de colaborare indiferent de valoare performanțelor pe care le obții în activitatea curentă având în vedere că reputația Agenției și implicit a membrilor ei primează în fața valorilor financiare obținute.

De asemenea ne aşteptăm ca orice terţ cu care avem relaţii de afaceri să ne împărtăşească valorile şi înaltele standarde de conduită etică. Vom depune eforturi rezonabile pentru a‑i informa cu privire la aşteptările noastre conform acestui Cod şi pentru a‑i încuraja să adopte principii şi practici comparabile cu cele adoptate de noi.

Chiar dacă nu am adunat toate regulile și nu am acoperit orice situație posibilă cu acest Cod totuși el a fost creat pentru a te ajuta să îți folosești propria judecată şi propriul bun simţ, ca și pe noi toți ceilalți colegi din Agenție, pentru a lua deciziile corecte.

Dacă ai dubii cu privire la o anumită problemă te rugăm să ceri sfatul cu privire la problema respectivă managerului tău direct sau structurii de Etică şi Conformitate din cadrul Agenției.

Codul nostru va fi actualizat și/sau îmbunătăţit în mod regulat pentru a reflecta modificările legilor şi ale politicilor, cât şi ale celor mai bune practici.

În cazul actualizărilor și/sau îmbunătățirilor vom publica întotdeauna cea mai recentă versiune pe paginile noastre web. În același timp vom actualiza și procesul de evaluare și certificare a membrilor din THE Q AGENCY.

După parcurgerea și înțelegerea Codului Agenției vei putea lua una din cele două decizii :

  1. acceptarea și aplicarea Codului ceea ce înseamnă și semnarea contractului de colaborare sau
  2. refuzul de a aplica prevederile codului ceea ce înseamnă că nu va exista un contract și nici un angajament între noi și tine.

Acceptarea prezentului Cod de Etică și Conduită în afaceri se materializează prin semnarea pe propria răspundere de către fiecare membru al Agenției a unei Declarații de Acceptare și Aplicare care se va atașa la contractul încheiat cu Agenția.

Codul Agenției se aplică inclusiv persoanelor fizice care efectuează activități independente și persoanelor juridice, ale căror servicii sunt angajate pentru un anumit proiect ori mandat și care emit facturi pentru servicii prestate către Agenție.

 
© All rights reserved | Privacy Policy | Terms and Conditions
X