• No products in the cart.

1.2 Prevederile legale se respectă cu prioritate

Activitătile internationale pe care Agentia le desfășoară creează obligatia membrilor THE Q AGENCY de a respecta cu prioritate legile și reglementările din diferitele jurisdictii în care facem afaceri.

Activitatea de afaceri a Agenției va fi condusă în conformitate cu toate legile și reglementările legale specifice aflate în vigoare în jurisdicțiile în care ne desfășurăm afacerea.

Orice comportament infracțional este strict interzis și va fi sancționat în consecință.

Membrii Agenției vor avea grijă de asemenea să respecte și obiceiurile, tradițiile sau cutumele locului unde își desfășoară activitățile de afaceri.

În cazul în care în anumite zone legile și reglementările legale în vigoare permit un anumit comportament care nu respectă prevederile Codului de Etică și Conduită în Afaceri al Agenției va prevala Codul Agenției.

Dacă vor exista neclarități cu privire la aplicarea sau interpretarea unei legi, a unei reglementări sau orice altă problemă de natură juridică internațională membrii Agenției au obligația de a consulta departamentul juridic cu celeritate înainte de a lua o decizie sau înainte de a iniția vreo acțiune.

Un membru al Agenției care este detașat sau relocat într-o altă jurisdicție a unui stat trebuie să cunoască  limba, obiceiurile specifice  de business, obiceiurile locale și zona.

Înainte de a pleca în deplasare este necesar să apeleze la structura de etică și conformitate care îi va pune la dispoziție pentru informare și pregătire materialele necesare.

În situația în care membrul Agenției va fi însoțit și de membrii familiei structura de etică și conformitate va lua măsuri pentru a informa și pregăti și membrii familiei care vor face deplasarea.

Scopul informării și pregătirii este de a elimina pe cât de mult posibil eventualele vulnerabilități care ar putea împiedica activitatea de afaceri și obținerea performanțelor.

 
© All rights reserved | Privacy Policy | Terms and Conditions
X